HÝsten 1990 og vinteren 1991

SPILL

av Samuel Beckett

Regi: Frank Lie

Lys: Tom-Arild Solvang

Med:

Marit Simonsen, 

Dan Robert Thorsen 

Marianne Lohne