Sommeren 1974

PEST-

SPILL

av Eugene Ionesco

***

Regi : Gianni Lepre

 

Følgende personer døde og gjenoppsto gjentatte ganger:

Harald Brataas, John Ellefsen, Åsne Graver, Halvor Hjørnevik, 

Per Inge Holmen, Beate Høst, Anna Karlsen, Marika Kiraly, 

Reidun Kvalsvik, Eva Lian, Frank Lie, Ole Møystad, Morten J. Spiten,

 Christina Standal, Liv Svendsen, Jostein Øyri, Erlend Aas