Våren 1978

PEER GYNT

av Henrik Ibsen

Regi : Gianni Lepre

Peer Gynt – Roy Annar Hansen

Ellers medvirket

Trygve Eliassen, Ole Møystad, Birgit Lunden, Vibeke Roestad, Marit Simonsen og Anitta Suikkari