Høsten 1993

KJØKKENHEISEN

av Harold Pinter

Regi: Frank Lie

Scenografi: Svein Pedersen

Ben - Geir E. Johnson

Gus - Dan Robert Thorsen