Høsten 1974 - vinteren 1975

JEPPE (på bjerget)

av Ludwig Holberg

  Regi : Gruppearbeid

Jeppe – Ole Møystad

Nille – Wencke Mühleisen

Ellers medvirket: Petter Andersen, Toralf Jønsson,

Grete Kværneng, Roy Annar Hansen, Sidsel Onstad, 

Gisle Espolin Slettmo, Åse Thomassen og Erlend Aas