OM THESBITEATERET

(De første årene)

 

Thesbi er en forvansking av det greske navnet Thespis – og Thespis er den første skuespilleren historien kjenner navnet på. I år 534 f. Kr. oppførte han den første tragedien idet han til det dityrambiske kor føyde en skuespiller som talte i jamber, som det så fint heter. Ellers forteller sagnet at han kjørte rundt i Attika på en kjerre og ga teaterforestillinger i forbindelse med Dionysos-feiringene (altså: vinfestene).

Thesbiteateret ble startet av italieneren Gianni Lepre den 3. desember 1972, under navnet Tønsberg Alternativteater. Gianni Lepre hadde studert ved Anna Grubers institutt for film og teater i hjembyen Trieste og vært Peter Brooks elev ved The International Centre for Theatre Research i Paris, før han dro til USA og samarbeidet med Alan Ginsberg om en dramatisering av sistnevntes diktsyklus "Howl". Deretter dro han til Canada hvor han begynte å undervise i drama og teater ved et college. Det viste seg imidlertid snart at det eneste "dramaet" studentene var interessert i, var det de kunne oppleve i LSD-rus. Han brøt kontrakten, vasket opp tallerkener til han hadde fått penger nok til billetten tilbake til Europa – og fikk tøyet den til Norge for å komme lengst mulig vekk fra "sivilisasjonen". Her ble han med som bassist i et italiensk danseorkester som endte opp med å spille i restauranten på Hotell Klubben i Tønsberg.

Under en spasertur i Tønsberg på sensommeren 1972 fikk han se Slottsfjellsamfiet som den gang fremdeles sto i all sin prakt etter byens 1100-års jubileum i 1971. Lysten til å arbeide med teater dukket opp igjen og han bestemte seg for at her ville han sette opp "En Midtsommernattsdrøm" av William Shakespeare før han dro videre.

Via ansatte på hotell Klubben, fikk han høre om dramalinjen ved Tønsberg gymnas og fikk kontakt med Frank Lie som begeistret fortalte sine medelever om den "gale" italieneren som ville jobbe med teater i Tønsberg. På denne måten fikk han samlet en gruppe unge entusiaster rundt seg, han skrev et lærestykke, "Cassandra 1030", som han satte opp med de interesserte ungdommene, for at de skulle få et visst grunnlag før de gikk løs på William Shakespeare, og sommeren 1973 ble produksjonen av En Midtsommernattsdrøm gjennomført. 

Nå var imidlertid Lepre kommet til at han likte seg så godt i Tønsberg at han kunne tenke seg å bli værende. God hjelp de første årene fikk han av den engelske innflytteren Jack Buddell, som blant annet sørget for at Gianni hadde tak over hodet; og av Else Marie Høst som jobbet utrettelig med å sende papirer og søknader i øst og vest. Ja, en kan nesten si at Else Marie fungerte som en slags surrogatmor for hele ensemblet. Ikke minst takket være disse personenes innsats og engasjement ble en av Norges første frie teatergrupper et faktum sommeren 1973.

Det ble rykket inn en annonse i lokalpressen og Oslo-avisene hvor det ble søkt etter medarbeidere til Tønsberg Alternativteater, og sammen med noen av de elevene som hadde tatt studenteksamen ved Tønsberg gymnas samme vår, ble søkerne de første medlemmene av teatergruppen, som de tre første årene fungerte som en praktisk rettet teaterskole ledet av Gianni Lepre. Medlemmene/elevene fikk undervisning i teaterhistorie, pusteteknikk, plastikk o.s.v. samt en grundig innføring i forskjellige teaterretninger (Stanislavski, Brecht, Meyerhold, Grotowski m.m.) ved at teorier og metoder ble knyttet opp til oppsetningene. Særlig mye ble det arbeidet ut fra Stanislavskis metode.

I tillegg til utdanningen og oppsetningene, fikk Lepre også medlemmene inn som ledere for dramagrupper ved flere av distriktets ungdomsskoler, og som hans medarbeidere når han jobbet med psykodrama ved kretsfengselets åpne avdeling og på psykiatrisk avdeling ved Vestfold Sentralsykehus (senere også ved avd. Lien på Dikemark.)

Sommeren 1974 og sommeren 1975 ble det også arrangert teaterfestivaler – "Thesbi-festivalen" – med "workshops" og teaterforestillinger hvor flere gjestende grupper og institusjonsteatre spilte.

Senere på '70-tallet var også Thesbiteateret med på å starte de frie teatergruppenes interesseorganisasjon – Teatersentrum – som det måtte trekke seg ut av igjen etter kort tid, fordi det ikke hadde penger til å betale medlemskontingenten.

Mye vann har rent i havet siden den spede begynnelse i 1972, og Thesbiteateret (Tønsberg Alternativteater byttet navn til Thesbiteateret høsten 1975) har snart hatt 90 teaterproduksjoner på plakaten (se egen liste). Alt fra Holberg via Ibsen og Beckett til off-off-Broadway-teater og selvskrevne stykker er blitt spilt. Blant annet kan det nevnes at Thesbiteateret var de første i Norge som (i nært samarbeide med forfatteren selv) satte opp Jens Bjørneboes "Amputasjon", og det var også Thesbiteateret som presenterte den nå så anerkjente Sam Shepard for et norsk teaterpublikum for første gang ("Røde Kors" og "Action"). Thesbiteateret har turnért i Norge, Sverige, Danmark, Nederland, Storbritannia, Italia og Jugoslavia. Teatret har produsert en del kortfilmer og – ikke å forglemme – fjernsynsversjonen av Lepres teaterstykke "Everesto" – et stykke om fysisk handikappede – som brakte NRK den internasjonale fjernsynsprisen Prix du Jeunesse.

Mye kan sies og skrives om Thesbiteateret, men et svakt punkt har det så godt som alltid hatt – en elendig økonomi – og det var først og fremst økonomien som var årsak til at Lepre måtte trekke seg ut av Thesbiteateret i 1983 for å konsentrere seg utelukkende om film- og fjernsynsarbeid.