Våren 1974

EKSPERIMENT

av Stian Sørlie

Regi : Gianni Lepre

 

Forsøksleder -

Assistent -

 

Erlend Aas

Ragne Buer

 

Forsøksperson -

Skuespiller -

 

Ole Møystad

Frank Lie