Våren 1974

EKSPERIMENT

av Stian Sørlie

Regi : Gruppearbeid

 

Forsøksleder -

Assistent -

Henriette Stoll

Ragne Buer

Forsøksperson -

Skuespiller -

Ole Møystad

Frank Lie