Vinteren og våren 1990

DEN FREMMEDE

av John B. Priestley

Regi: Dan Robert Thorsen

Med:

Isabelle Laurent,

Tor-Geir Sundal, Inger Marie Iversen,

Steinar Thorsen, Lisbeth Aagre,

Marianne Lohne, Knut Nordhagen