Våren 1973

CASSANDRA 1030

av Gianni Lepre

Regi :
Gianni Lepre

Cassandra 1030:
Bjørg Faltin

Og ellers medvirket :
Anne Beate Backe, Knut Anders Berg, Vera Bugge, Hafdis Einarson, Kirsti Enge, Eli Framnes, Rigmor Frogner, Åsne Graver, Sissel Hansen, Knut A. Hestad, Halvor Hjørnevik, Per Inge Holmen, Beate Høst, Dag Jacobsen, Ellen Jønsson, Mai-Britt Larsen, Eva Lian, Frank Lie, Tone Lind Jørgensen, Sigurd Lyngås, Ragnhild Mæle, Inger Mærøe, Ole Møystad, Ole Pedersen, Ellen Reine, Tone Småkåsin, Bjørn Solberg, Morten Johan Spiten, Christina Standal, Mette Sørum og Karl Øyri.

Teknisk stab :
Trond Borsheim, Johnny Gimmestad, Marianne Haugan, Toralf Jønsson, Mette Kaardal, Odd Steinsholt og Solveig Øyri.