Høsten 1975 og vinteren 1976

BURET

av Kenneth Brown

Regi : Gianni Lepre

Voktere: Roy Annar Hansen & Gisle Espolin Slettmo

Fanger: Petter Andersen, Frank Lie, Wencke Mühleisen, Ole Møystad, Anitta Suikkari og Erlend Aas