Våren 1976

THE BRIG

av Kenneth Brown

Regi : Gianni Lepre

Voktere: Roy Annar Hansen & Gisle Espolin Slettmo

Fanger: Petter Andersen, Frank Lie, Wencke Mühleisen, Ole Møystad, Anitta Suikkari og Erlend Aas