MEDVIRKENDE:

 

Joanna Myrelli – Catherine

Hannah Simonsen – Claire

Andreas Restad – Harold Dobbs (Hal)

Frank Lie – Robert

 

 

STAB:

Regi og oversettelse: 

Medregissør: 

Scenografi: 

Kostymer: 

Rekvisitter: 

Lysdesign: 

Lyd- og scenetekstdesign: 

Lys- og lydteknikker: 

Kioskansvar: 

Kasserer: 

 Frank Lie

 Hannah Simonsen 

 Hannah Simonsen

 Reni Engdal

 Skuespillerne

 Daniel Sørdalen og Thorstein Bryde

 Frank Lie

 Daniel Sørdalen

  Britt Sanne                                         

 Lise Hauge Andersen

    

Produksjon:  THESBITEATERET     

BEVIS

av David Auburn

hadde premiere off-Broadway i 2000. Etter noen måneder ble stykket flyttet til Broadway, og i 2001 mottok forfatteren Pulitzer- prisen, Tony-prisen og en rekke andre priser for dette stykket.

Handlingen er lagt til Chicago, der Robert, en genial matematikkprofessor som i flere år har vært mentalt syk, nylig har gått bort. Likevel møter vi Robert i stykket, i samtale med sin datter, Catherine, en deprimert, ung kvinne som har gitt avkall på sin egen college-utdannelse for å bo hjemme og ta seg av sin syke far de siste årene han levde. Nå da faren er død, må hun ta tak og rydde opp i sine egne ustadige følelser.

Catherine innleder et vaklende vennskaps-/kjærlighetsforhold til Hal, en matematiker som tidligere har vært en av farens studenter, og som nå er i ferd med å lete etter rester av Roberts geni i de usammenhengende skribleriene som Robert har etterlatt seg i 103 notatbøker.

Storesøsteren, Claire, kommer tilbake fra New York i forbindelse med begravelsen, og etter hvert avslører sitt ønske om å ta med seg Catherine hjem til New York, og til en eventuell innleggelse på institusjon, fordi hun frykter at søsteren ikke bare har arvet farens matematiske geni, men kanskje også noe av hans galskap.

Alt topper seg i løpet av helgen etter begravelsen da Hal, blant farens etterlatenskaper, faktisk finner et bevis på et matematisk teorem om primtall som matematikere alltid har ment at det er umulig å forme. Oppdagelsen er sensasjonell, men Catherine sjokkerer Hal og Claire ved å hevde at det er hun som har skrevet beviset. Kan det virkelig være sant? Håndskriften i notatboken er svært lik farens. Kan hun bevise at beviset er hennes? Hvor mye av sin fars galskap og/eller geni har hun egentlig arvet?

BEVIS handler om hvor vanskelig det er for oss mennesker å utvikle forhold som bunner i gjensidig tillit og kjærlighet. Kanskje er det like vanskelig som å bevise sannheten om et matematisk bevis?